Zo luidt de titel van het artikel van Less Grey over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de zogeheten koepelvrijstelling in het Weekblad fiscaal recht van januari jl. In dit artikel gaan Querijn Feenstra en Paul Cramer van Less Grey in op de gevolgen van een aantal recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie voor de toepassing van de vrijstelling in Nederland.

Naar aanleiding van een van deze uitspraken heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten om de verruimde toepassing van de BTW-koepelvrijstelling te beëindigen. Deze intrekking en de uitkomsten van een aantal relevante arresten vormden voor Less Grey reden om daar nader op in te gaan in het artikel.

Daarin stelt Less Grey dat er een verschil in toepassing is tussen de Nederlandse vrijstelling zoals door de Staatssecretaris geïnterpreteerd wordt en de reikwijdte van de Europese vrijstelling. Dat roept de vraag op wat dit voor gevolgen heeft en wat de belastingplichtige organisaties nu moeten doen met hun aangiften.

Klik hier voor het volledige artikel van Less Grey of stuur een e-mail naar info@efk.nl.

Less Grey organiseert samen met EFK Interim-management en advies binnenkort thema-bijeenkomsten om op dit complexe vraagstuk nader in te kunnen gaan en eventuele vragen te beantwoorden.

Heeft u belangstelling en heeft u zich nog niet aangemeld als belangstellende, dan kunt u dat alsnog doen via mevrouw Renee Groot (rgroot@efk.nl). Wij willen graag voldoende gelegenheid bieden om vragen te kunnen stellen en houden om die reden het aantal deelnemers per bijeenkomst beperkt. De aanmeldingen krijgen voorrang in de volgorde van ontvangst.