Beleid – Maatschappelijk verantwoord.

EFK Interim-management en advies is in 1997 opgericht vanuit de visie dat het mogelijk moet zijn om een bedrijf te hebben waarin de bedrijfsvoering zowel maatschappelijk verantwoord plaatsvindt, als waarmee een gezond bedrijfeconomisch resultaat behaald wordt. In de visie van EFK gaat het niet om winstmaximalisatie maar resultaatoptimalisatie, en ook om resultaten op het gebied People, Planet en Profit.

MVO-Beleid

People

Wij streven ernaar onze medewerkers een prettige en veilige werkomgeving te bieden. Daarbij zijn niet alleen professionele en zakelijke, maar ook sociale aandachtspunten belangrijk. Er is oog voor een gezond evenwicht tussen werk en privé: wij proberen overwerk zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is het mogelijk om in deeltijd te werken. Wensen, ambities maar ook beperkingen van de medewerker stemmen wij af met de mogelijkheden die EFK biedt en faciliteert.

Planet

Onze diensten zijn zo weinig mogelijk belastend voor het milieu. Ook kan de manier waarop een verschil maken voor de belasting van het milieu. De volgende maatregelen zijn reeds genomen:

– Ons papier en onze enveloppen zijn FSC-gecertificeerd
– Het dak van ons kantoor is voorzien van zonnepanelen
– Wij stimuleren het gebruik van openbaar vervoer en bij autogebruik een auto in de categorie zeer energiezuinig;
– Wij beschikken over de faciliteiten om thuis te kunnen werken;
– Wij streven zo veel mogelijk digitaal werken na;
– Wij scheiden het afval op kantoor (papier, plastic, glas);
– Onze printers zijn standaard ingesteld op dubbelzijdig en zwart-wit printen;
– Onze huisvesting beslaat een minimale oppervlakte.

Profit

EFK werkt uitsluitend voor klanten in de overheids- en not-for-profitsector, die met publieke middelen worden gefinancierd. Daarin passen tarieven die daarop aansluiten.

Goede doelen

Ieder jaar staat EFK een percentage van haar resultaat af aan een maatschappelijk relevant doel. Het doel wordt door middel van stemming door onze relaties gekozen. De laatste jaren hebben onderstaande organisaties een donatie ontvangen:

Voedselbank (2011)
Stichting Geef een Kind een Boek (2010)
Stichting Dream4kids (2009)
Stichting Vakanties Autisme (2008)
Stichting Kind en Brandwond (2007)
Stichting Zwerfjongeren Nederland (2006)