Raymond Barendse

­

About Raymond Barendse

This author has not yet filled in any details.
So far Raymond Barendse has created 66 blog entries.
8 05, 2024

Cybersecurity: bent u goed voorbereid?

8 mei 2024|Geen categorie|

Jaarlijks krijgt ongeveer de helft van de bedrijven met meer dan 10 werknemers te maken met cyberincidenten. Die incidenten worden weliswaar vaak veroorzaakt door technische storingen en menselijke fouten, maar ook cybercriminelen kunnen voor veel schade zorgen (Interpolis Bedrijvenmonitor) Cybercrime [...]

25 11, 2022

Toekomstgericht met risico’s omgaan

25 november 2022|Geen categorie|

Het wegen van financiële risico’s is voor gemeenten een complexe klus. Aan de ene kant is er een behoefte om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Daar staat echter tegenover dat het te veel vermijden van financiële risico’s kan leiden tot [...]

18 11, 2022

Aan de slag met rechtmatigheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet

18 november 2022|Geen categorie|

Op 17 augustus jl. heeft VNG een nieuw stappenplan gepubliceerd waarmee u als gemeente signalen van onrechtmatigheden in de zorg kunt onderzoeken. Dit vernieuwde stappenplan is gebaseerd op het vorige stappenplan (uit 2017). Het voorgaande stappenplan is als fundament grotendeels [...]

18 11, 2022

De IntegriteitsWijzer

18 november 2022|Geen categorie|

Een integere overheid is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Aandacht voor dit onderwerp neemt steeds toe, ook als onderdeel van interne audits. Wat doet de gemeente aan het voorkomen en opsporen van niet-integer gedrag. [...]

18 11, 2022

Rekenkamer: onvoldoende helderheid rond gebruik IB-signalen door gemeenten

18 november 2022|Geen categorie|

Het is niet helder of gemeenten de juiste acties ondernemen naar aanleiding van de ontvangen signalen van het Inlichtingenbureau (IB). Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de informatie? Hoeveel boetes worden er opgelegd, en zijn deze terecht? Wordt er aangifte [...]

8 07, 2022

Wijziging woonplaatsbeginsel jeugd

8 juli 2022|Geen categorie|

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt de zorg en ontvangt via het gemeentefonds budget. Het vaststellen van de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige, oude definitie, leidde tot onduidelijkheid [...]

7 07, 2022

Wat te doen bij hoog aantal verlofdagen? Procedure en inzichten

7 juli 2022|Geen categorie|

De procedure rondom de verlofregistratie is er niet een die veel aandacht krijgt van het management, de (verbijzonderde) interne controle afdeling en/of de externe accountant. Hoewel de systemen op zich in staat zijn om inzicht te geven in zaken als [...]

30 06, 2022

Wet versterking decentrale rekenkamers

30 juni 2022|Geen categorie|

Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. De langverwachte invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van dit wetsvoorstel. Wettelijke Rekenkamer Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie [...]

15 02, 2022

WMO abonnementstarief leidt tot oplopende tekorten

15 februari 2022|Geen categorie|

Het abonnementstarief is sinds bekendmaking van de invoering in 2019 een bron van discussie geweest. Sinds de invoering van het WMO-abonnementstarief betaalt iedereen een vaste eigen bijdrage voor een WMO-voorziening van maximaal 19 euro per maand, ongeacht het inkomen. Sinds [...]

4 02, 2022

Rechtmatigheid en identificatieplicht bijstand

4 februari 2022|Geen categorie|

Accountants signaleren bij hun controle steeds vaker tekortkomingen bij de uitvoering van de identificatieplicht bij bijstandsverlening. Dit als gevolg van niet voldoende of niet geschikte controle-informatie. In het kader van de rechtmatigheidscontroles bij de Tozo-regeling over 2020 kwam dit probleem [...]

611073212