Wat houdt de Rolling Forecast in?

De traditionele planning & control cyclus bestaat aan de ene kant uit het begroten van (jaar)cijfers o.b.v. een geformuleerd strategisch beleid en daaruit afgeleide doelstellingen. Aan de andere kant bestaat de traditionele P&C cyclus uit het vergelijken van de gerealiseerde cijfers met de begrote cijfers. Dit laatste komt vaak naar voren in maandrapportages en/of integrale kwartaalrapportages.

Een begroting wordt voorafgaand aan een periode opgesteld o.b.v. verwachtingen. Bijvoorbeeld de hoogte van de kosten en opbrengsten en wordt gedurende de periode waarop de begroting betrekking heeft, niet meer bijgesteld. Deze verwachtingen veranderen gedurende de periode vaak. Hierdoor geeft een vergelijking tussen begroting en realisatie vaak weinig bruikbare stuurinformatie. Er wordt gedurende de periode achteruit gekeken.

O.b.v. een Rolling Forecast worden nieuwe ontwikkelingen en inzichten vanuit interne en externe bronnen, periodiek verwerkt in de prognose. Hierdoor geeft een Rolling Forecast de meest waarschijnlijke toekomstverwachting op dat moment weer. Daarnaast geeft een vergelijking tussen de geprognotiseerde en gerealiseerde cijfers vaak wel bruikbare stuurinformatie. Er wordt gedurende de periode zoveel mogelijk vooruit gekeken.

Vergroot uw kennis over de Rolling Forecast en stel hiermee het management van uw bedrijf in staat om snel te reageren op gebeurtenissen. Zeker in een dynamische omgeving die de huidige tijd kenmerkt. 

Download hieronder de whitepaper.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of op de hoogte worden gehouden over de Rolling Forecast? Neem dan contact met ons op!