2018 is een speciaal jaar voor EFK. Zij bestaat dan 20 jaar en dat moet gevierd worden. EFK in vogelvlucht:

EFK is in 1998 opgericht door een viertal Registeraccountants, die uitsluitend actief (willen) zijn in de publieke sector, allen afkomstig van het voormalige VB Accountants. Al vrij snel werden de werkzaamheden van het certificeren van jaarrekeningen overvleugeld door interim-management/detachering, advies en projectmanagement. EFK voegt waarde toe door de combinatie van de kwaliteiten/vaardigheden van een (register)-accountant (deskundig, kritisch, objectief), een adviseur (out of de box denken/creatief, open minded, een brede blik) en een financial/controller (praktisch, betrokken, kennis van de organisatie). Door deze mix aan vaardigheden lukt het EFK om haar dienstverlening op een hoog niveau te houden. Een medewerker van EFK is ook breed inzetbaar: financieel beheer, financieel beleid, planning & control, AO/IB en (V)IC. De mix aan genoemde kwaliteiten en de allround invulling zorgt er vaak voor dat risico’s vroegtijdig worden gesignaleerd, onregelmatigheden (lees: onrechtmatigheden) snel worden gelokaliseerd, waardoor tijdig (herstel)maatregelen worden genomen. Hierdoor is het EFK vele malen gelukt om gelden veilig te stellen (voldoen aan eisen), of (extra) gelden binnen te halen (kansen zien en benutten). En om onrechtmatigheden te herstellen teneinde een goedkeurende controleverklaring te verkrijgen. EFK kiest bewust voor de publieke sector. Dat maakt haar ook uniek. De afgelopen 20 jaren heeft EFK een schare aan tevreden, trouwe en loyale klanten opgebouwd. EFK is voornamelijk actief in het gebied van Leeuwarden, Den Helder, Alkmaar, Amsterdam tot Leiden, Den Haag, Utrecht en Hilversum. Maar rekent heel Nederland tot haar werkgebied.

O ja: onder het label Servicehuis biedt EFK sinds enkele jaren ook HRM (interim)diensten aan.

Mocht je meer willen weten over wat EFK voor je kan betekenen? Bel 072-5645740 of mail naar info@efk.nl.