Op 17 augustus jl. heeft VNG een nieuw stappenplan gepubliceerd waarmee u als gemeente signalen van onrechtmatigheden in de zorg kunt onderzoeken. Dit vernieuwde stappenplan is gebaseerd op het vorige stappenplan (uit 2017). Het voorgaande stappenplan is als fundament grotendeels ongewijzigd.

De 4 fasen

De belangrijkste wijziging is dat er een onderverdeling is gemaakt in verschillende fasen:
1. Ontwikkelen visie & beleid
2. Implementeren
3. Uitvoeren
4. Monitoren & verbeteren

Ieder van deze fasen bevat een aantal stappen die een gemeente kan doorlopen om tot een gedegen rechtmatigheidsonderzoek te komen. Deze stappen zijn tot op detailniveau uitgewerkt in de routekaart. Zie volledige routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving.

Voor iedere fase is er een aparte uitwerking gemaakt van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd en is benoemd welke disciplines hierbij een rol spelen. Ook wordt in de uitwerkingen benoemd welke informatie en instrumenten er beschikbaar zijn.