Het wegen van financiële risico’s is voor gemeenten een complexe klus. Aan de ene kant is er een behoefte om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Daar staat echter tegenover dat het te veel vermijden van financiële risico’s kan leiden tot budgettekorten en hoge reserves.

Bij veel gemeenten ligt de nadruk op dit moment op een kwalitatieve aanpak waarbij bijvoorbeeld vanuit risicodialogen keuzes worden gemaakt over de waardering van financiële risico’s. Er ontstaan tegenwoordig ook steeds meer mogelijkheden om deze kwalitatieve aanpak aan te vullen met een kwantitatieve aanpak. Bij een kwantitatieve aanpak wordt gebruik gemaakt van data om afwegingen te maken.

Het uitgangspunt bij het gebruik van data is dat je op basis van het verleden een inschatting kunt maken van wat er in de toekomst zal gebeuren. Variabelen zoals rente, inflatie, economische groei, grondprijzen en werkeloosheid hebben, als je naar het verleden kijkt, vaak een bepaalde cyclus.

Bij het maken van voorspellingen op basis van data is het belangrijk om zo veel mogelijk relevante data te gebruiken. Het is daarom handig om kennis te delen tussen verschillende gemeenten. Er zijn inmiddels ook een aantal systemen waarin data wordt gedeeld en geanalyseerd; de GRC-risicoplatformen en RisicoLab zijn hier voorbeelden van.

Op het moment dat er voldoende informatie beschikbaar is over de te verwachten ontwikkeling van de relevante variabelen is het mogelijk om een kwantitatieve inschatting te maken van de financiële risico’s. Door deze kwantitatieve beoordeling te combineren met de kwalitatieve beoordeling kan een gemeente de besluitvorming zo objectief mogelijk maken.
Dit heeft tot effect dat de maximale budgetruimte kan worden gebruikt voor activiteiten in de gemeente terwijl er een minimum aan financieel risico wordt gelopen. Klik hier voor meer informatie over toekomstgericht omgaan met risico’s.