Inleiding
Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in werking getreden. De  kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelwerk veranderen.

Beroepskracht – kindratio
De beroepskracht – kindratio (bkr) gaat omhoog zodat de groepsgrootte en groepssamenstelling in de juiste verhouding staat tot het aantal pedagogische medewerkers. De bkr voor 1 beroepskracht op vier baby’s gaat naar 1 beroepskracht op drie baby’s.  Op de buitenschoolse opvang wordt de bkr voor kinderen vanaf 7 jaar verruimd van 10 naar 12. Het ministerie schat dat voor babyopvang 2.000 extra fulltimers nodig en 1.400 minder fulltimers op de buitenschoolse opvang.

Vaste gezichten
Daarnaast zal er ook een criterium vaste gezichten gelden, een vast gezicht bij de opvang van nuljarigen is een kwaliteitseis. Een vaste medewerker weet hoe een baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. Vanaf 2018 geldt dat er voor baby’s 2 of 3 vast gezichten moeten zijn.

Mentor
Ieder kind in de kinderopvang krijgt een mentor. Ook de kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan (flexibele opvang). De mentor is een pedagogische medewerker uit de groep van het kind die de ontwikkeling van het kind stimuleert.

EHBO en Nederlandse taal
Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en peuterspeelzaal moet er minimaal 1 volwassene aanwezig zijn met een geldig kinder EHBO certificaat. Per 1 januari 2023 komt daar de kwaliteitseis omtrent een goede beheersing van de Nederlandse taal bij. Beroepskrachten moeten dan de Nederlandse taal goed beheersen.

Gevolgen gemeente
Behalve voor de uitvoering (kinderopvangorganisaties) heeft de wet IKK ook consequenties voor het toezicht (GGD) en de handhaving (gemeenten). De GGD controleert of kinderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, zij doen dit in opdracht van de gemeente. Gemeenten moeten handhaven als kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen niet voldoen aan deze eisen, door middel van een waarschuwing of een boete. SZW gaat ervan uit dat de kosten van IKK voor handhaving nihil zijn.

Klik hier voor meer informatie.