De btw-sportvrijstelling wordt ‘verruimd’ per 1 januari 2019. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 geen btw meer in vooraftrek brengen voor kosten van het ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zie onder meer de berichtgeving hierover in de mei circulaire van het Rijk. 

Het Rijk zal dit nadeel compenseren middels een nieuwe specifieke uitkering Sport (SPUK sport). Uitgangspunt van het Rijk is dat dit budgettair neutraal plaats vindt. Er is nog veel onduidelijkheid over de werking van de regeling. Mogelijk zou de regeling ook gaan gelden voor gemeenten die tot op heden geen btw in vooraftrek hebben gebracht!Nadere informatie van de werking van de regeling wordt deze zomer verwacht via het ministerie van VWS. 

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet men voor 1 december 2018 een aanvraag indienen waarbij het van belang is om alle btw belaste kosten over 2019 in de aanvraag mee te nemen. In 2020 zal op basis van nacalculatie de definitieve btw-schade over 2019 worden afgerekend. Het gaat bijvoorbeeld om de btw van bouwkosten, onderhoud en beheer van sportaccommodaties, aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.

Het mag duidelijk zijn dat de verruiming van de btw-sportvrijstelling en de invoering van de SPUK-sport een stevige impact heeft voor de gemeenten voor zowel de gemeentelijke begroting als de fiscale administratie. Daarnaast zal het subsidiebeleid mogelijk hierop moeten worden aangepast. Van belang dus om nu te starten met de inventarisatie van de btw en daarbij ook de sportverenigingen te betrekken. 

Heeft u hulp nodig bij deze klus voor bijvoorbeeld de btw inventarisatie en/of de impact voor de begroting: neem contact op met ons kantoor.

 

Klik hier voor meer informatie