Eind vorig jaar maakt de minister van Financiën bekend dat de btw-sportvrijstellingen in 2019 worden uitgebreid. Voor gemeenten betekent dit een financieel nadeel. Afgesproken is dat gemeenten vanaf 2019 hiervoor volledig worden gecompenseerd, voor de btw op kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties. Deze compensatie vindt plaats door middel van een specifieke uitkering waarvoor een aanvraag bij het Rijk moet worden ingediend vóór 1 december a.s.

De  Regeling specifieke uitkering stimulering (oftewel Regeling voor Medische Zorg van 12 juli 2018, houdende regels voor de subsidiëring van gemeentelijke uitgaven aan sport) is onder andere te vinden op de website overheid.nl.