EFK heeft van een aantal gemeenten de vraag gekregen of EFK een cursus kan verzorgen over auditing. Wij zijn daarom bezig om te inventariseren of er voldoende belangstelling is om een opfriscursus in een bepaalde regio op te zetten.

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de medewerkers die bij gemeenten een audit- of interne controlefunctie hebben. Deze hebben echter vaak niet de behoefte om een langdurige, kostbare en theoretische opleiding te volgen zoals die van registeraccountant (RA). In plaats daarvan hebben de belangstellende gemeenten aangegeven op zoek te zijn naar een praktijkgerichte opfriscursus waarin casussen worden behandeld waar gemeenten concreet mee te maken hebben. Waarbij de behandeling van de theorie ondersteunend is.

Wij vragen gemeenten via rgroot@efk.nl vrijblijvend hun belangstelling kenbaar te maken en toe te lichten wat de behoefte precies is. Dan kunnen wij bepalen of er voldoende belangstellenden in een regio zijn om een opfriscursus auditing op te zetten en hoe het programma er precies uit zou kunnen zien.

Op dit moment denken wij aan een opfriscursus van ongeveer 8 dagdelen, verspreid over een periode van 9 tot 12 maanden. Waarbij de deelnemers gedurende deze periode een beroep kunnen doen op de trainers voor vragen. In deze 8 dagdelen worden casussen uit de praktijk behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals: “hoe zet je een auditaanpak op?”, “hoe stel je een checklist met de toetspunten op?”, “hoe evalueer je de bevindingen uit een controle?” etc. De kosten van de opfriscursus zal afhangen van het aantal deelnemers waarbij het streven is om het aantal niet te groot te maken zodat er voldoende gelegenheid is tot vragen stellen en interactie. Vooralsnog worden de kosten geschat op € 800 tot € 1.200 per deelnemer.