In deze editie van EFK Gemeentegoed heeft BTW specialist Less Grey een informatief artikel geschreven over de BTW (omzetbelasting) aspecten bij zonnepanelenprojecten van gemeenten waarbij de gemeenten voor hun inwoners kwantumkorting bedingen.  Soms wordt hierbij vergeten de inwoners op het voordeel te wijzen van de mogelijkheid van BTW-aftrek.

Tendens

Gemeenten in Nederland zijn steeds meer genegen hun inwoners in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan een zonnepanelenproject. Vaak wordt een en ander zo vorm gegeven, dat de gemeenten de zonnepanelen zelf aanschaffen en ze vervolgens op grond van een koop op afbetalingsovereenkomst, financial lease- of huurkoopovereenkomst doorverkopen en leveren aan de particuliere huishoudens.

De kwantumkorting die de gemeenten weten te bedingen, wordt vaak één op één doorgegeven aan de inwoners waardoor het voor de gemeente een neutrale operatie blijft.  In de meerderheid van de gevallen wordt de gehele afhandeling van het project uitbesteed aan derden.

BTW consequenties

BTW technisch houdt een en ander in dat de gemeenten in dezen optreden als ondernemer voor BTW doeleinden, hetgeen tot gevolg heeft dat de gemeenten aftrek van BTW hebben op de aanschaf van de panelen, terwijl ze BTW verschuldigd worden over de doorverkoop en levering aan de particuliere huishoudens.

Op grond van Europese jurisprudentie kunnen de individuele huishoudens zich vervolgens als BTW ondernemer registreren en zodoende de voorbelasting op de aanschaf- en installatiekosten van de zonnepanelen direct en ineens in aftrek brengen. Aan de andere kant dienen de particuliere huishoudens op basis van een forfaitaire regeling BTW te verantwoorden. Op deze manier wordt doorgaans een bedrag aan voorbelasting in de orde van grootte van € 1.000 per huishouden bespaard.

De registratie als BTW ondernemer heeft tot gevolg dat de particulieren huishoudens BTW aangiften hebben in te dienen, welke verplichting zij na verloop van het eerste jaar op grond van de kleine ondernemersregeling vaak zien vervallen. De kosten van de registratie, het indienen van de aangiften, en van de registratie zijn dus zeer beperkt te houden.

Meer informatie

Less Grey www.lessgrey.eu is een partij die ervaring heeft op dit gebied en gemeenten en particuliere huishoudens tegen een bijzondere prijsafspraak bijstaat in het realiseren van het BTW voordeel. Tevens ondersteunt Less Grey alle partijen in het registratie- en aangifteproces. Een mooie kans voor gemeenten om een groen imago uit te dragen, waarbij gelet wordt op de zakelijke belangen van de particuliere huishoudens.