In deze editie van EFK Gemeentegoed wil de stichting Facit gemeenten wijzen op de verplichting om de cliëntervaringen bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in kaart te brengen. Niet alle gemeenten hebben hier aan gedacht.

 

Voorlopige vragenlijst cliëntervaringen Wmo beschikbaar

De Wmo 2015 verplicht gemeenten om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Via een cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.

De verplichte, gestandaardiseerde vragenlijst maakt een vergelijking tussen gemeenten onderling mogelijk. De standaardvragenlijst wordt op dit moment gevalideerd onder cliënten en is naar verwachting in maart definitief. De lijst bestaat uit 10 vragen, maar de validatie kán nog enkele kleine wijzigingen opleveren.  Tot de vragenlijst gevalideerd is, kan de vragenlijst nog niet gebruikt worden, maar het ministerie van VWS geeft gemeenten alvast wel een inkijkje in de lijst, zoals die er nu ligt. De bijbehorende instructie geeft aanwijzingen over hoe gemeenten het onderzoek moeten (laten) uitvoeren.

Het ministerie van VWS sprak met gemeenten en cliënten (organisaties) af de verplichte gestandaardiseerde vragenlijst te focussen op die aspecten waarop het waardevol is dat gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit gaat onderdeel uitmaken van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. In aanvulling hierop is, op verzoek van vooral kleinere gemeenten, om aan de aanvullende kennisbehoefte te voldoen ook een modelvragenlijst ontwikkeld. Het gebruik van de modelvragenlijst in aanvulling op de verplichte raadpleging is facultatief.

 

Vragenlijsten

Hieronder vindt u de voorlopige vragenlijst, de (facultatieve) modelvragenlijst en de instructie. In de instructie vindt u ook een advies over de planning van uw cliëntenonderzoek in 2016.

  • Verplichte standaardvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo PDF
  • Modelvragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo PDF
  • Instructie cliëntervaringsonderzoek Wmo PDF

 

Meer informatie?

Gemeenten zijn vrij in de keuze om dit onderzoek in eigen beheer uit te voeren of om het uit te besteden aan een onderzoeksbureau. Overweegt u om het onderzoek uit te besteden, dan willen wij u hiervoor graag onderzoeksbureau Facit (www.facit.nl) aanbevelen. Facit voert onderzoeken uit door geheel Nederland, heeft ruime ervaring in cliëntenraadpleging in brede zin en heeft voor diverse gemeenten reeds Wmo-raadplegingen uitgevoerd.

Jannie Barwegen van Facit informeert u graag nader. Zij is bereikbaar via 0251–212202 of jannie.barwegen@facit.nl