De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen.

Opzeggen contract
Eemsmond is één van de gemeenten die al maanden op zoek is naar een accountant die de jaarrekening van 2016 wil controleren. PwC verlengde het contract niet. Hetzelfde lot treft Bedum, De Marne en Winsum, zij het met een andere marktpartij: Deloitte. Die accountant zegde naar verluidt het contract met die drie Groningse gemeenten per direct op. De gemeenten stellen Deloitte aansprakelijk voor de extra kosten die ze nu noodgedwongen moeten maken om een ander kantoor hun boeken te laten controleren.

Terugtrekken Big 4
Het probleem speelt niet alleen in Groningen. Tijdens een overleg van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken met de Tweede Kamer meldden Kamerleden vorige week dat de grote accountantskantoren als Deloitte zich aan het terugtrekken zijn van de gemeentelijke markt. Dat terugtrekken van de gemeentelijke markt gebeurt volgens het CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch voor in het midden en noorden van het land.

Onderzoek BMC
Uit recent onderzoek van BMC in opdracht van Binnenlandse Zaken blijkt dat in 2015 nog 70 procent van de gemeenten de jaarrekening liet controleren door een van de ‘BIG-4’ accountants, te weten Deloitte, EY of PwC – KPMG is volgens de onderzoekers al enkele jaren niet meer actief als controlerend accountant in de gemeentemarkt. Bij de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners lag dat percentage zelfs op 82 procent of hoger.

Wettelijk verplicht
Volgens minister Plasterk kan het niet zo zijn dat gemeenten geen accountant kunnen vinden. ‘De minister van Financiën en Binnenlandse Zaken gaan hier naar kijken, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en beroepsorganisatie NBA,’, aldus Plasterk. ‘Dit kan niet zo voortbestaan.’ Het is volgens hem ook bijzonder raar, omdat er werk ligt dat door bureaus niet wordt opgepakt. ‘Dit probleem moet worden aangepakt. Het is natuurlijk een private markt, dus gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inhuur van een accountant. Als een gemeente een glazenwasser inhuurt, bemoei ik me er niet mee. Daar ga ik niet over. Maar op een goedkeurende accountantsverklaring rust een wettelijke verplichting, dus ik kan niet de andere kant op kijken.’

Woningcorporaties en kinderopvang
Niet alleen gemeenten kunnen moeilijk een accountant vinden. Ook woningcorporaties, onderwijsinstellingen, welzijns- en kinderopvangorganisaties blijken er in toenemende mate moeite mee te hebben.

 

Bron: Binnenlands Bestuur 23/11/16