Medio januari is de Handreiking Staatssteun gepubliceerd. Aanleiding van de publicatie was voor het ministerie van BZK de modernisering van de staatssteunregels waarbij de regeldruk voor decentrale overheden helaas weer toeneemt.

De handreiking is een goed hulpmiddel voor onder meer (financiële) beleidsmedewerkers en bevat een aantal interessante casussen met betrekking tot risico’s van Europese regels voor staatssteun. Uit een aantal interessante praktijkvoorbeelden blijkt dat gemeenten (onbewust) toch risico’s lopen met financiële transacties.

Kan een gemeente ‘zomaar’ een subsidie verlenen ook al is het een stichting of vereniging. En kan het college de plaatselijke (prof-)voetbalclub die in surseance verkeert een financiële injectie geven? Of kan een gemeente garant staan voor een aankoop van kunststukken in een plaatselijk museum zonder daarvoor jaarlijks een vergoeding te vragen?

De handreiking geeft handvatten om bij een gemeente beleid en procedures rondom bijvoorbeeld garantstellingen, subsidieverlening en grondtransacties en de interne controles hierop opnieuw te beoordelen en aan te scherpen.

Ga naar de website van VNG voor meer informatie.