Een aantal gemeenten is in discussie met hun accountant over de vraag of en zo ja, in welke mate de accountant gebruik mag maken van de werkzaamheden die de interne controleurs van de gemeente uitvoeren. De discussie heeft meestal een wrang tintje omdat al gauw wordt gesproken over meerwerk en –kosten.

Naar aanleiding van vragen van verschillende gemeenten heeft EFK Interim-management een korte samenvatting gemaakt van dit vraagstuk. De presentatie is voor belangstellenden op te vragen bij de heer Kan-Wah Hau via khau@efk.nl.

In dat kader willen wij u tevens wijzen op de bijeenkomst die de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) voor accountants en controllers (VRC en EICPC) organiseert. De Branchegroep Publieke Sector verzorgt op 3 maart a.s. een rondetafeldiscussie over dit thema. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de NBA:

www.nba.nl

Aan de deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Verder worden in het kader van de permanente educatie 2 PE-punten verstrekt.