De SVLO, Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden, heeft eind vorig jaar de handreiking “Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf”gepubliceerd (6 november 2015). SVLO is het samenwerkingsverband van de koepelverenigingen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en de Belastingdienst/het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de handreiking heeft de SVLO een nieuwsflits uitgebracht waarin de “discounted cashflow”-methode (DCF) nader wordt toegelicht. In de handreiking wordt namelijk de DCF-methode beschreven voor het bepalen van de waarde van grondexploitaties voor de fiscale openingsbalans.

De handreiking is onder meer te vinden op de website van de UvW: www.uvw.nl

De nieuwsflits over de DCF-methode is onder andere te vinden op de website van de VNG: www.vng.nl