Samenwerkingsverbanden lijken in de dagelijkse praktijk weinig te maken te hebben met omzetbelasting. Gemeenten mogen de omzetbelasting die wordt betaald over de meeste overheidsprestaties compenseren in het kader van het zogeheten BTW Compensatiefonds. De samenwerkingsverbanden moeten daarom de door hen betaalde omzetbelasting doorgeven aan de deelnemende gemeenten, zodat zij dit kunnen terugkrijgen (compenseren). De deelnemende gemeenten hebben hier dus veel belang bij. Het is dan ook essentieel als het samenwerkingsverband de omzetbelasting goed bijhoudt in de financiële administratie.

In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat de aandacht voor deze kostenpost klein is, wellicht omdat de gemeenschappelijke regeling er niet direct belang bij lijkt te hebben.

Aan de andere kant is er bij samenwerkingsverbanden veel discussie over het doorvoeren van bezuinigingen en besparingsmogelijkheden. Hoewel de onderwerpen los van elkaar staan, kan wellicht door de regeling van de omzetbelasting goed toe te passen en de mogelijkheden voor compensatie zo effectief mogelijk te benutten, financiële ruimte worden gevonden.