Wijziging voorwaarden aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2017

De procedure voor de aanvraag van deze uitkering is voor 2016 ongewijzigd ten opzichte van 2015. Voor het jaar 2016 kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2017 een vangnetuitkering aanvragen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Toetsingscommissie. Voor het verantwoordingsjaar 2017 is de aanvraagprocedure behoorlijk veranderd. Aan welke gewijzigde voorwaarden moet worden voldaan bij de aanvraag:

  1. Het tekort wordt op twee manieren beoordeeld:
  • er moet een tekort zijn van meer dan 5% over 2017
  • én het tekort van 2016 en 2017 dienen cumulatief ook meer dan 5% te bedragen van het toegekende budget 2017.
  1. Bij de indiening van de aanvraag 2017 in 2018 moet worden aangetoond dat het college reeds in het tekortjaar 2017 maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen. Voornemens om te komen tot reductiemaatregelen is niet meer voldoende, het gaat om gerealiseerde maatregelen. Voorts is ook nieuw dat de raad door ‘instemming’ bevestigt dat de verklaring van het college juist is wat de getroffen reductiemaatregelen betreft.

Ad 1.

Nieuw aan deze voorwaarde is het feit dat de aanvraag 2017 in een meerjarenperspectief wordt beoordeeld door in de toetsing twee jaren te betrekken (2016 en 2017).

Ad 2.

De instemming van de gemeenteraad heeft uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring; de instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. Als het college niet in staat is om verbetermaatregelen in te voeren, dan kan de aanvraag worden afgewezen.

Klik hier voor meer informatie over vangnetuiterking
Klik hier voor meer informatie over aanvragen vangnetuitkering participatiwet (2016 en 2017)