Renee Groot

­

About Renee Groot

This author has not yet filled in any details.
So far Renee Groot has created 79 blog entries.
12 06, 2019

Belprotocol t.b.v. controle prestatielevering PGB

12 juni 2019|Geen categorie|

In de BADO notitie PGB-verantwoording/controle door gemeenten wordt uitgebreid ingegaan op de (aanvullende) werkzaamheden die een gemeente dient uit te voeren om de getrouwheid en rechtmatigheid van de PGB-last in de jaarrekening te borgen. Onvoldoende werkzaamheden, en derhalve onvoldoende controle-informatie [...]

7 06, 2019

Rechtmatigheidsverantwoording college 2021 en verbetering wettelijke accountantscontrole graag meer in samenhang zien?

7 juni 2019|Geen categorie|

Het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording college is hot en kan zich verheugen op een brede belangstelling. Tijdens bijeenkomsten in Zeist, Almere en Uden is veel gediscussieerd over de aankomende wetswijziging en zijn ervaringen met huidige en toekomstige invullingen uitgewisseld. Veel gemeenten zijn [...]

7 06, 2019

Niet-goedkeurende controleverklaring door fouten in het kader van aanbesteden

7 juni 2019|Geen categorie|

Kenniscentrum Europa decentraal heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de jaarverslagen van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende controleverklaring vanwege onregelmatigheden met betrekking tot (Europees) aanbesteden onder de loep genomen. De bevindingen naar aanleiding van hun analyse zijn gegroepeerd [...]

23 05, 2019

Standpunt VNG over accountantscontrole gemeenten

23 mei 2019|Geen categorie|

Eind 2018 heeft de minister van Financiën het accountantsberoep verrast met de instelling van een onafhankelijke commissie toekomst accountancysector. Deze commissie heeft de opdracht gekregen om advies uit te brengen aan de minister, met de focus op de verbetering van [...]

23 05, 2019

Standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

23 mei 2019|Geen categorie|

Wanneer een organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een externe partij dan is het verplicht om afspraken te maken over de verwerking van de gegevens. Deze verplichting vloeit voort uit de privacywetgeving. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in [...]

23 05, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 2)

23 mei 2019|Geen categorie|

In het eerste deel van deze serie artikelen over het inrichten van een audit, hebben we het gehad over controledoelstellingen en het doel van een audit . Klik hier om deel 1 terug te lezen. Een ander belangrijk aspect is [...]

26 02, 2019

De ene audit is de andere niet (deel 1)

26 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding “De controledoelstelling is het vaststellen van de volledigheid, juistheid, bestaan, waardering, accuratesse en rechtmatigheid van …” is een veel voorkomende zinsnede in een zogenaamde auditplan of controleplan. Door zo veel mogelijk controledoelstellingen op te sommen, lijkt het misschien alsof [...]

20 02, 2019

Na jeugd vanaf 2019 ook overschrijding WMO uitgaven?

20 februari 2019|Geen categorie|

Gemeenten houden hun hart vast voor de ontwikkeling van de WMO uitgaven vanaf 2019. De invoering van het abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken zal naar verwachting leiden tot een flinke toename van het aantal Wmo-gebruikers en daarmee van [...]

20 02, 2019

Dag CAR-UWO, Hallo Cao Gemeenten

20 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding1 januari 2020 is het zover: dan vervalt de CAR-UWO en wordt de Cao Gemeenten van kracht. De VNG en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij de gemeenten. In maart [...]

19 02, 2019

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen helaas (nog?) niet van de baan

19 februari 2019|Geen categorie|

Inleiding Recent is het besluit zorgvrijstelling gepubliceerd, in december 2018. De hoop dat dit besluit duidelijkheid zou geven voor de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen, is helaas niet (volledig) uitgekomen. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Sinds 2015 zijn gemeenten zijn sinds [...]

611073212