Renee Groot

­

About Renee Groot

This author has not yet filled in any details.
So far Renee Groot has created 79 blog entries.
18 02, 2019

Common Ground? Meer grip op gemeentelijke informatievoorziening!

18 februari 2019|Geen categorie|

Common Ground is de beweging om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten en met ketenpartners. Het is geen verbouwing van het bestaande, er wordt gebouwd alsof [...]

18 02, 2019

Elektronisch factureren: Maak haast en let op!

18 februari 2019|Geen categorie|

Vanaf 18 april 2019 moeten gemeenten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Het programmabureau PIANOo heeft een kaart gemaakt waaruit blijkt dat het halen van 18 april nog een hele klus zal worden voor de nodige gemeenten. Een groot aantal is [...]

4 12, 2018

Tekorten Jeugdhulp; een neverending story?

4 december 2018|Geen categorie|

Veel gemeenten komen geld tekort om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren. 77 gemeenten komen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Fonds tekortgemeenten 2018 (ter compensatie van tekorten in 2016 en 2017). Het gezamenlijke [...]

3 12, 2018

Grondbeleid en -exploitatie, handreiking voor raadsleden

3 december 2018|Geen categorie|

Recentelijk is de handreiking grondbeleid voor raadsleden geactualiseerd. De vorige versie was uit de crisistijd (2014). In de huidige tijd van economische groei, maatschappelijke issues (immigratie, energietransitie, klimaatadaptie, vergrijzing en een woningtekort dat kan oplopen tot 1 miljoen woningen, biedt [...]

27 11, 2018

Intervisie Inkopen en Aanbesteden

27 november 2018|Geen categorie|

Op donderdag(middag) 8 november vond in Alkmaar een intervisie/netwerkbijeenkomst plaats voor (concern)controllers/financials werkzaam bij gemeenten, georganiseerd door EFK Interim-management en advies. De bijeenkomst stond geheel in het teken van “inkopen en aanbesteden”. Jurist en specialist (Europees) aanbestedingsrecht Henk van der [...]

19 11, 2018

Consequenties nieuwe BBV notitie incidentele baten en lasten

19 november 2018|Geen categorie|

De terminologie ‘incidenteel’ en ‘structureel’  is bepaald niet spannend, totdat blijkt dat de gemeentelijke begroting niet voldoet aan wet- en regelgeving en een gemeente (mogelijk) onder (preventief) toezicht van de provincie komt. Op 30 augustus 2018 heeft de commissie BBV de [...]

2 11, 2018

Rechtmatigheidsverklaring gemeente komt dichterbij

2 november 2018|Geen categorie|

Ontwikkelingen inzake rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente 2021 De kogel is door de kerk! Er komt een wetswijziging aan over rechtmatigheid in jaarrekeningen van gemeenten. Door deze wijziging zal het college van B en W vanaf het boekjaar 2021 zelf [...]

24 10, 2018

Hoe rechtmatig is uw accountantsverklaring?

24 oktober 2018|Geen categorie|

Ontwikkeling strekking accountantsverklaring m.b.t. rechtmatigheid 2015-2017 De gemeenten gaan weer de goede kant op voor wat betreft het hebben van een goedkeurende verklaring met betrekking tot het aspect rechtmatigheid. In 2017 is het percentage gestegen naar 87%. Voor het verslagjaar [...]

28 09, 2018

Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

28 september 2018|Geen categorie|

Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. De minister van VWS heeft op 4 juli 2018 een (Europese) strategie gepresenteerd met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen voor inkoop en [...]

25 09, 2018

Uit de schuldhulp

25 september 2018|Geen categorie|

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de aangekondigde investeringen op het gebied van schuldhulpverlening nog eens bevestigd. In de miljoennota wordt geschreven dat Nederlandse huishoudens “lange balansen” hebben, dus zowel grote vermogen als hoge schulden. Dat kan vervolgens een economische neergang [...]

611073212