Raymond Barendse

­

About Raymond Barendse

This author has not yet filled in any details.
So far Raymond Barendse has created 66 blog entries.
29 11, 2016

EFKartoon Accountantskantoren willen geen gemeenten meer controleren

29 november 2016|Geen categorie|

21 11, 2016

Handreiking kostenonderbouwing heffingen

21 november 2016|Geen categorie|

Gemeenten zijn vanaf het begrotingsjaar 2017 verplicht een overzicht van baten en lasten op te nemen in de paragraaf lokale heffingen wanneer de gemeente kosten verhaalt. Deze verplichting vloeit voort uit de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies [...]

16 11, 2016

Vergeet niet de financiële verordening aan te passen aan het gewijzigde BBV

16 november 2016|Geen categorie|

De wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) betekent dat ook de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, ook wel de financiële verordening genoemd, moet worden gewijzigd. Dat moet op tijd gebeuren voordat de wijziging van het [...]

14 11, 2016

EFKartoon november

14 november 2016|Geen categorie|

31 10, 2016

EFKartoon

31 oktober 2016|Geen categorie|

30 09, 2016

Gemeenten liften mee met hogere rijksuitgaven

30 september 2016|Geen categorie|

Uit de septembercirculaire van 20 september jl. blijkt dat de gemeenten kunnen rekenen op een hogere algemene uitkering dan eerder verwacht. Dat is vooral een gevolg van de hogere rijksuitgaven waarop de gemeenten “meeliften”. Trap op trap af De algemene [...]

30 09, 2016

Zijn onderwerpen zoals rechtmatigheid of COS 610 nog wel te volgen voor niet-ingewijden?

30 september 2016|Geen categorie|

Gemeenten hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld te maken met een aantal complexe “(vak)technische” onderwerpen van financiële aard. Die zijn vaak voor experts al ingewikkeld, laat staan voor niet-ingewijden. Denk aan bijvoorbeeld de verantwoording en controle van het sociaal [...]

27 09, 2016

Impressie bijeenkomst internal auditors gemeenten

27 september 2016|Geen categorie|

Op 21 september jl. werd inmiddels al weer de vierde bijeenkomst internal auditors gemeenten georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden per keer roulerend door de deelnemers georganiseerd en voorgezeten. Deze keer was het de beurt aan de gemeenten Alkmaar en Leiden om [...]

16 09, 2016

Hoe grip te krijgen op samenwerkingsverbanden?

16 september 2016|Geen categorie|

Hoe grip te krijgen op samenwerkingsverbanden? Gemeenten hebben de uitvoering van verschillende (wettelijke) taken belegd bij publiekrechtelijke of privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals regionale milieu- of omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, sociale werkvoorzieningen en afvalbedrijven. Door de decentralisaties in het sociale domein is het aantal [...]

16 09, 2016

Rijk houdt vast aan deadline voor jaarverantwoording 2015

16 september 2016|Geen categorie|

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft gemeenten die niet vóór 15 augustus jl. de jaarverantwoording over 2015 hebben ingediend, een waarschuwingsbrief (van 8 september jl.) gestuurd. In die brief geeft BZK aan dat alsnog indiening moet plaatsvinden [...]

611073212